Språkkonsult

Utbildad språkkonsult
Jag är examinerad språkkonsult i svenska språket, med en examen från Göteborgs universitet i juni 2019. En färdigutbildad språkkonsult kan arbeta på företag, myndigheter eller som frilansare med kompetens att:
• anpassa texter efter dess läsare, syfte och sammanhang
• förbättra kommunikationen på företag och myndigheter, såväl muntligt som skriftligt
• utbilda människor på alla nivåer i hur man kan skriva vårdat, enkelt och begripligt
• vara rådgivande specialist i svensk text och kommunikation.

Utbildningen ger kunskap i svenska språkets användning i praktiken, med särskilt fokus på klarspråk och mottagaranpassning. Programmet förbereder studenterna för att coacha och utbilda andra i skrivande och kommunikation, såväl individuellt som i grupp.

Jag arbetar på 70 % som anställd kommunikatör i Västra Götalandsregionen och har min egen firma på 30 %.

Anställning som kommunikatör
Jag är anställd på 70 % som kommunikatör inom Västra Götalandsregionen (VGR). Min anställning är förlagd på två enheter: Centrum för fysisk aktivitet och VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Jag har ansvar för enheternas webbplatser och nyhetsbrev, coachar i muntligt och skriftligt språk samt har språkligt ansvar i olika projekt och materialframtagning.

Exempel på uppdrag som jag har utfört i min firma

TEXTPRODUKTION
Jag har på uppdrag av företaget Kreakalma skrivit texter för landningssidor till företages hemsida, med syftet att locka fler läsare till sidan genom sökordsoptimering.

Jag har skrivit marknadsföringstexter till flera hemsidor för mindre företag, med målet att hitta det specifika företagets egen ton och tilltal.

TEXTBEARBETNING
Jag har redigerat och klarspråksgranskat ett juridiskt manus och två större material för en offentlig enhet.

Jag har korrekturläst text inom försäljning, produktinformation och avtal, samt översatt två kortare texter, för företaget Innocence som säljer barnkläder.

Jag har gett skriftlig och muntlig respons på skönlitterära texter, såväl utifrån språket som utifrån berättartekniken, den röda tråden och handlingen.

GRAMMATISK RÅDGIVNING
På bokmässan 2017 var jag med och utformade samt genomförde ett språkriktighetstest. Besökarna kunde testa sina kunskaper i svenska språket genom tio meningar med ett eller flera språkliga fel som de skulle hitta. Vi arrangörer besvarade frågor och förklarade grammatiken för besökarna.