Språkkonsult

Utbildad språkkonsult
Jag är examinerad språkkonsult i svenska språket, med en examen från Göteborgs universitet i juni 2019. En färdigutbildad språkkonsult kan arbeta på företag och myndigheter eller som frilansare, med kompetens att:
• anpassa texter efter dess läsare, syfte och sammanhang
• vara rådgivande specialist i svensk text och kommunikation
• förbättra kommunikationen på företag och myndigheter, såväl muntligt som skriftligt
• utbilda människor på alla nivåer i hur man kan skriva vårdat, enkelt och begripligt.
Utbildningen ger kunskap i svenska språkets användning i praktiken, med särskilt fokus på klarspråk och mottagaranpassning. Programmet förbereder studenterna för att coacha och utbilda andra i skrivande och kommunikation, såväl individuellt som i grupp.

Jag arbetar på 70 % som anställd kommunikatör och har min egen verksamhet på 30 %.

Anställning som kommunikatör
Jag är anställd på 70 % som kommunikatör inom Västra Götalandsregionen (VGR). Min anställning är förlagd på två enheter: Centrum för fysisk aktivitet och VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. I mitt arbete som kommunikatör uppdaterar jag webbsidor, skriver nyhetsbrev, tar fram nytt material samt coachar i klarspråk och mottagaranpassning.

Exempel på uppdrag jag utfört som frilansare

TEXTPRODUKTION
Jag har på uppdrag av företaget Kreakalma skrivit tio texter om 300 ord vardera med syftet att locka fler läsare till företagets hemsida, genom sökordsoptimering. Texterna hade varsitt förutbestämt tema och uppdraget gick ut på att utifrån temat skriva välformulerade och intresseväckande texter för en bred målgrupp.

Jag har skrivit texter till flera hemsidor för mindre företag, med målet att hitta det specifika företagets egen ton och tilltal.

TEXTBEARBETNING
Jag har redigerat och klarspråksgranskat ett juridiskt bokmanus.

Jag har korrekturläst text inom försäljning, produktinformation och avtal, samt översatt två kortare texter, för företaget Innocence som säljer barnkläder.

Jag har gett skriftlig och muntlig respons på skönlitterära texter, såväl utifrån språket som utifrån berättartekniken, den röda tråden och handlingen.

GRAMMATISK RÅDGIVNING
På bokmässan 2017 var jag med och utformade samt genomförde ett språkriktighetstest. Besökarna kunde testa sina kunskaper i svenska språket genom tio meningar med ett eller flera språkliga fel som de skulle hitta och fick samtidigt hjälp att besvara frågor som dök upp och de grammatiska reglerna bakom.