Skriv-workshop

Vill du anordna en skriv-workshop i din organisation?
Jag håller skriv-workshops för barn, unga och vuxna – på plats eller digitalt. Jag anpassar alltid innehållet efter gruppen, deltagarnas ålder och hur vana de är vid kreativt skrivande. På en workshop får deltagarna till exempel skriva texter utifrån miljöer, öva på karaktärsbeskrivningar eller beskriva känslor.

Yngre barn kan öva på att komma igång, skriva inledningar och skapa tillsammans. Äldre ungdomar kan testa olika stilgrepp, genrer och skrivmetoder. Vuxna får utmana den vana som ofta finns att skriva fint och korrekt, genom flödesskrivande och lekfulla övningar i vitt skilda former och teman.

Upplägget kan variera efter behovet i er organisation. Det kan vara en enstaka dag  eller ske vid upprepade tillfällen. Kontakta gärna mig för att höra mer om olika typer av upplägg och diskutera vad som passar just er.

Vikten av pedagogik
En stor del av workshopledarens roll är att vara pedagogisk. Inte minst i workshops med barn och unga. Vid många tillfällen behöver ledaren vara van vid att arbeta med ungdomar och trygg i rollen som pedagog. Det blir extra tydligt exempelvis om deltagaren är osäker på sig själv eller sitt skrivande, alternativt är ovan vid eller har svårt för sociala situationer. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, vilket jag har haft mycket nytta av i de workshop jag har hållit.

Jag har arbetat med barn och ungdomar i följande situationer och åldrar:

  • Som assistent på sommarläger för ungdomar med olika funktionsvariationer.
  • Som ledare för ungdomsläger i Rättvik för åldrarna 13-20.
  • Som huvudansvarig för unga vuxna ledare i åldrarna 18-25 under sommarläger i Rättvik.
  • Som pedagog på förskolor under två års tid, även inkluderande som resurs för ett barn med talsvårigheter.
  • Som kolloledare på dagkollo i Västerås med barn i åldrarna 10-13.
  • Som workshopledare för flertalet grupper i olika åldrar.

Dessa erfarenheter bidrar till att jag är bekväm, lugn och pedagogisk i mitt arbete med barn och ungdomar. Det gäller oavsett deltagarnas skrivvana, sociala vana och andra faktorer som spelar in för en individs roll och agerande i en ny grupp.