Föreläsningar om klarspråk och mottagaranpassning

Vet du att det finns en språklag i Sverige som gäller alla offentliga organ? Den bör påverka både hur vi talar och skriver i vårt arbetsliv. Ändå har väldigt få anställda fått stöd i sin muntliga kommunikation och verktyg för att tala klarspråk. Jag erbjuder föreläsningar om just muntligt klarspråk, för företag och organisationer.

Bättre kommunikation – genom muntligt klarspråk
Hur gör man egentligen för att vara tydlig när man pratar med andra? Vad kan man tänka på när det uppstår missförstånd? I alla jobb är vi beroende av muntlig kommunikation – mellan kollegor, till andra inom organisationen och med människor utanför vår arbetsplats. Trots det får vi sällan verktyg för att lyckas bättre med våra dialoger i yrkeslivet.

Under 1,5 timmes föreläsning går jag igenom vad muntligt klarspråk är samt vad språklagen innebär och vad den reglerar. Deltagarna får också grundläggande kunskap inom samtalsanalys och konkreta råd kring vad en kan tänka på när missförstånd uppstår i samtal med andra.

Tror du att detta kan stärka ert företag eller er avdelning?
Kontakta gärna mig för att få mer information eller för att boka. Föreläsningen kan ske digitalt eller på plats hos er. Tiden anpassas efter ert schema – det kan vara allt från en frukostföreläsning till under ett veckomöte. Det viktiga är att ni får möjlighet att låta så många kollegor som möjligt delta i och lära sig om klarspråk och mottagaranpassning.

Utöver denna korta introduktionsföreläsning erbjuder jag även halv- och heldagar där arbetsgruppen får chans att verkligen sätta sig in i klarspråk och mottagaranpassning, samt där ni som arbetsgrupp får se över och brottas med hur ni kan använda detta i just er arbetssituation.