Dikter i dialog

Under 2021 skrev vi, Agnes Hillert och Sven Hillert, dikter till varandra på temat Makt att stänga ute. Skrivandet skedde som ett samtal – där varje dikt svarar på den förra. Den första och sista dikten skrev vi tillsammans.

Dikterna kom att präglas av politiska och personliga reflektioner. Kanske påverkas dialogen även av att författarna är pappa och dotter. Och att 2021 blev ett år som fortsatt färgades av pandemin. 

Under 2022 publicerade vi dessa 58 dikter som en följetong över mejl två gånger i veckan, från januari till augusti. Nu är projektet avslutat och vi tackar för det stora intresset som visats och den fina respons vi fått. Den som vill kan nu finna alla dikterna samlade i dokumentet nedan:

Makt att stänga ute – dikter i dialog (pdf)
Om du inte får upp pdf:en i ett nytt fönster på din webbläsare, så kan den ha laddats ner och hamnat i din nedladdat-mapp.