Dikter i dialog

Under 2021 skrev vi, Agnes Hillert och Sven Hillert, dikter till varandra på temat Makt att stänga ute. Skrivandet skedde som ett samtal – där varje dikt svarar på den förra. Den första och sista dikten skrev vi tillsammans. Dikterna kom att präglas av politiska och personliga reflektioner. Kanske påverkas dialogen även av att författarna är pappa och dotter. Och att 2021 blev ett år som fortsatt färgades av pandemin. Under 2022 publicerar vi dessa 58 dikter som en följetong två gånger i veckan. På den här sidan kan du anmäla dig för att få utskicket via mejl. Du kan också läsa de dikter som redan har publicerats.

Vill du anmäla dig till följetongen Dikter i dialog?

Tryck här för att anmäla dig till Dikter i dialog.

Vill du läsa tidigare dikter i följetongen?

Fördikt (Agnes och Sven)

Dikt 1 (Agnes)

Dikt 2 (Sven)

Dikt 3 (Agnes)

Dikt 4 (Sven)

Dikt 5 (Agnes)

Dikt 6 (Sven)

Dikt 7 (Agnes)

Dikt 8 (Sven)

Dikt 9 (Agnes)

Dikt 10 (Sven)

Dikt 11 (Agnes)

Dikt 12 (Sven)

Dikt 13 (Agnes)

Dikt 14 (Sven)

Dikt 15 (Agnes)

Dikt 16 (Sven)

Dikt 17 (Agnes)

Dikt 18 (Sven)

Dikt 19 (Agnes)

Dikt 20 (Sven)

Dikt 21 (Agnes)

Dikt 22 (Sven)

Dikt 23 (Agnes)

Dikt 24 (Sven)

Dikt 25 (Agnes)

Dikt 26 (Sven)

Dikt 27 (Agnes)

Dikt 28 (Sven)

Dikt 29 (Agnes)

Dikt 30 (Sven)